Werk Artikelen/Interviews

Artikelen/Interviews

Je boodschap overbrengen aan de beoogde doelgroep. In duidelijke bewoordingen en lekker leesbaar. Ook bij ingewikkelde onderwerpen. Dat deed ik al voor vele vakuitgaven, belangenorganisaties, bedrijven en artiesten.

Artikel: Goede afspraken waarborgen een succesvolle samenwerking (Jonker Advies)

De kunst van ondernemen is bezig te zijn met de juiste activiteiten, die bijdragen aan de waardecreatie, of zoals nu waardebehoud, van de onderneming. Een samenwerking of gezamenlijk ondernemen kan leiden tot prachtige ondernemingen met veel succes. In de praktijk ontstaan bij samenwerkingen echter soms vraagstukken, die de aandeelhouders voor moeilijke dilemma’s stellen. Het maken van keuzes wordt een stuk makkelijker als van tevoren over dit soort situaties wordt nagedacht, en de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.