Extra features European Border Breakers Charts

(English version below)

In januari werden de European Border Breakers Charts gelanceerd. Een wekelijkse set op airplay gebaseerde hitlijsten, die aangeven welke opkomende Europese artiesten buiten hun thuisland op de Europese radio gedraaid worden. De charts worden elke vrijdag rond het middaguur gepubliceerd op www.europeanborderbreakerscharts.eu. Op de achtergrond wordt continu gewerkt aan optimalisering van de samenstelling en toegevoegde waarde, dus zowel de lijsten als de site zijn voortdurend in ontwikkeling. Kleine verbeteringen worden ‘on the fly’ doorgevoerd, maar grotere wijzigingen worden opgespaard. Deze zomer hebben we weer een grote slag geslagen. De belangrijkste aanpassingen zal ik hieronder toelichten.

Laat ik helemaal bovenaan de site beginnen. Niet zozeer een nieuwe feature als wel een in het oog springend element is het nieuwe logo voor de European Border Breakers Charts (EBBC). Dit sluit nauw aan bij het nieuwe logo van het evenement waarvan de charts een spin-off zijn: de European Border Breakers Awards.

Chartanalyse
Naast het logo bovenaan de website wisselen nu twee teksten elkaar af. De ene is als vanouds de pay-off van de charts: ‘Emerging artists breaking borders across Europe’. De andere (nieuwe) tekst beschrijft kernachtig een belangrijke ontwikkeling in de chart van deze week. Door daarop te klikken kom je bij een chartanalyse, die we vanaf nu wekelijks publiceren. Deze analyse, geschreven door Menno Visser, geeft duiding aan de bewegingen in de lijsten van die week en legt uit waar de (aankomende) hits vandaan komen.
Uiteraard zijn de chartanalyses ook te bereiken via hun eigen knop in het menu. Bij hitlijsten waarvan een chartanalyse beschikbaar is, wordt dit ook naast de titel van de lijst aangegeven. Navigeren tussen de diverse analyses kan via ‘previous’ en ‘next’-knoppen, maar ook via een eigen kalender op de pagina Chart Analysis.

Chart alert
Omdat je ook andere dingen aan je hoofd hebt, kunnen we ons goed voorstellen dat je er op vrijdag rond het middaguur niet aan denkt dat de nieuwe EBBC’s weer online staan. Daarom kun je je op de website nu via de gele knop boven het menu abonneren op onze chart alert. Dat is een mail die eruit gaat zodra de nieuwe hitlijsten en bijbehorende chartanalyse gepubliceerd worden. Een ‘friendly reminder’ dus om alles uit je handen te laten vallen en snel naar www.europeanborderbreakerscharts.eu te gaan ;-). Voor regelmatigere updates ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om ons te volgen op Twitter en Facebook.

Hits en tips delen
De bestaande features per chartpositie zijn uiteraard gebleven:

  • Klik op de positie van deze week en je ziet het verloop van het nummer in de lijst
  • Klik op de landcodes en je ziet in welke landen de track die week gedraaid is

Daar hebben we een geweldige functie aan toegevoegd: achter elke chartpositie staat nu een gloednieuw icoon, een gecombineerde play/share-knop. Als je daarop klikt, klapt niet alleen de vertrouwde jukebox uit (waarmee de track voor zover aanwezig via YouTube, Spotify, Deezer en Apple Music te bekijken/beluisteren is), maar verschijnen nu ook deelknoppen. Daarmee kun je als artiest, manager, fan (of in welke hoedanigheid ook) anderen via Twitter, Facebook, LinkedIn of mail laten weten op welke plek in de chart een specifiek nummer staat. Door een unieke meegestuurde link wordt de gedeelde track in de lijst gehighlight. Probeer het maar (en deel zoveel als je wilt).
Deze functie werkt uiteraard ook bij de tips van de deelnemende radiostations, die wekelijks op de website te vinden zijn.

Extra ETEP-lijst
De bestaande ETEP-hitlijst is omgedoopt in ETEP Chart by Artist. Dit omdat deze lijst de meest succesvolle artiesten binnen het European Talent Exchange Programme op een rijtje zet. Dit in tegenstelling tot de lijst die vanaf nu is toegevoegd: de ETEP Chart by Country. Die toont namelijk de tien best scorende landen binnen het ETEP-programma, gekoppeld aan de meest succesvolle artiest uit die landen.

Ook bij deze lijsten blijven de bestaande functies per chartpositie gehandhaafd:

  • Klik op de positie van deze week en je ziet het hitverloop gedurende de notering
  • Klik op de landcodes en je ziet in welke landen de artiest heeft opgetreden

Bij deze lijsten zie je achter elke positie een deelknop. Omdat dit geen liedjescharts zijn, kun je immers niet naar een specifiek nummer linken. De deelfunctie is echter precies hetzelfde als hierboven beschreven en is net zo’n ijzersterk promotiemiddel.

Spotify-playlists
Tot slot worden vanaf nu alle (liedjes)charts wekelijks als Spotify-playlist aangeboden. Je kunt de European Border Breakers Chart-, New Entries in the EBBC-, Bubbling under by Country- en Top Tracks by Country-playlists vinden (en uiteraard volgen) via het Spotify-account van de European Border Breakers Charts.

Overbodig om te vermelden dat alle features zowel op de desktop als via de mobiel werken. Dus nu snel naar www.europeanborderbreakerscharts.eu om al die toegevoegde waarde zelf te ervaren ;-). Ik ben heel benieuwd naar je bevindingen!

(English version below image)

Added features European Border Breakers Charts

Last January saw the launch of the European Border Breakers Charts (EBBC). A weekly set of airplay-based charts, indicating which emerging European acts are being played on EBU radio stations outside their home countries. The charts are published each Friday around noon at www.europeanborderbreakerscharts.eu.
In the meantime we are continuously optimizing the compilation of the charts and added value of the website, meaning that both are developing over time. Small improvements are made ‘on the fly’, whereas larger changes are clustered. This summer we made some major advances. Let me walk you through the most important adjustments.

I’ll start at the top of the website. An eye-catching element (rather than a new feature) is the brand new EBBC logo. This goes hand in hand with the new logo of the event that produced the charts: the European Border Breakers Awards.

Chart analysis
Also in the site header, next to the logo, two texts are now alternating. One of them remains the slogan ‘Emerging artists breaking borders across Europe’; the other – new – text catches the essence of an important development in this week’s chart. Clicking this text directs you to a chart analysis, which we’ll be publishing weekly from now on. This analysis, written by Menno Visser, explains key movements in the charts and makes clear where (future) hits are coming from.
Of course the chart analysis also has its own button in the main menu. When an analysis is available for a chart, this will be indicated next to the chart title as well. On the chart analysis page there are two ways to navigate between analyses: via ‘previous’ and ‘next’ buttons and via a dedicated calendar.

Chart alert
Of course you have more things on your mind than the EBBC’s alone. So we can imagine your internal alarm bells don’t (yet) go off every Friday around noon, when we publish the new charts. Let us help you… The yellow button above the main menu on the website now allows you to subscribe to our weekly chart alert. This is an email sent to you the minute the new charts and chart analysis are online. A ‘friendly reminder’ to drop all of your work and head off to www.europeanborderbreakerscharts.eu immediately ;-). For more frequent updates you are more than welcome to follow us on Twitter and Facebook.

Sharing hits and tips
Naturally the existing features per chart position remained:

  • Click this week’s position to see that track’s movements in the chart
  • Click the country codes to see a visual representation of the countries where the track enjoyed airplay

We added a great feature though: behind each chart position you’ll now find a brand new icon, a combined play/share button. Clicking it not only activates the jukebox you’ve become familiar with (enabling you to watch/listen to the track on YouTube, Spotify, Deezer and Apple Music – when applicable), but you’ll also find share buttons for Twitter, Facebook, LinkedIn and mail. A perfect way for artists, managers, fans (well, for anybody, actually) to make the chart position of a specific song known to others. When they click the unique link in the message they will find the shared track highlighted in the chart. Just try it (and share as much as you like).
Needless to say this functionality also works with the regularly updated tips of the participating radio stations to be found on the website.

Additional ETEP chart
The existing ETEP chart has been renamed ETEP Chart by Artist, since it lists the most successful artists within the European Talent Exchange Programme. Unlike the chart we just added: the ETEP Chart by Country, which shows the ten best scoring countries within the ETEP programme, coupled with the most successful artists from those countries.

Both charts will continue to feature the existing functionalities:

  • Click this week’s position to see that track’s chart progression over time
  • Click the country codes to see in which countries the artist played ETEP festivals

The ETEP listings feature a share button behind each chart position (rather than a play/share button, since these aren’t song-based charts but artist-based). Apart from that the unique share functionality is exactly like described above and every bit as strong a promotional tool.

Spotify playlists
Lastly from now on all (song-based) charts are presented weekly as Spotify playlists. The European Border Breakers Chart, New Entries in the EBBC, Bubbling Under by Country and Top Tracks by Country playlists are to be found (and followed, off course) via the Spotify account of the European Border Breakers Charts.

Needless to say that all features are available both for desktop and mobile use. So off you go to www.europeanborderbreakerscharts.eu, in order to experience all of that added value in full! ;-). Please don’t hesitate to give your feedback!

Vorig artikelDe jeugd heeft de toekomst, maar niet voor 3FM
Volgend artikelArtikel De Telegraaf over 3FM

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in