European Border Breakers Charts gelanceerd

(English version below)

De plannen lagen er al langer, maar afgelopen halfjaar zijn ze daadwerkelijk uitgewerkt. En ze worden donderdag, op Eurosonic Noorderslag, definitief gelanceerd: de European Border Breakers Charts. Een spin-off van de European Border Breakers Awards (EBBA), met als doel om het hele jaar door crossbordersucces van opkomende Europese artiesten te signaleren. Om precies te zijn, zijn de EBBC’s een wekelijkse set op airplay gebaseerde hitlijsten, die aangeven welke nieuwe Europese artiesten buiten hun thuisland op de Europese radio gedraaid worden. De charts zijn een initiatief van Eurosonic Noorderslag en EBBA samen met de European Broadcasting Union (EBU), ondersteund door de Europese Commissie en gebaseerd op airplaygegevens verzameld door Radiomonitor. Voor de realisatie van het project werd Werner Bros. tekst | uitleg in de arm genomen en wat heb ik dat met plezier gedaan!

De European Border Breakers Charts zijn een verlengstuk van de EBBA’s, die elk jaar worden uitgereikt aan de Europese artiesten die met hun internationale debuutalbum het meeste crossbordersucces hadden binnen de Europese Unie. Binnen de EBBA-organisatie ontstond bij Peter Smidt de behoefte om dit jaarlijkse platform uit te breiden met een regelmatiger verschijnende uiting. Het was zijn idee om een hitlijst te ontwikkelen waarmee crossbordersucces zichtbaar kon worden gemaakt. Die zou gedurende het jaar de voelsprieten voor de jury kunnen vormen en ‘het merk EBBA’ kunnen versterken. Maar Smidt had ook een breder doel voor ogen. “Het meeste repertoire waarmee het Europese publiek in aanraking komt, komt uit Amerika. Dat er wel degelijk crossbordersucces geboekt wordt door Europese acts, is voor velen vaak een verrassing. Als je dit volgt en inzichtelijk maakt, kan er ook mee gewerkt wordt. Dit geldt voor journalisten en consumenten, maar ook zeker voor belanghebbende partijen binnen de branche, zoals publishers en boekers. De wekelijkse European Border Breakers Charts kunnen deze rol gaan vervullen.”

Airplay
De charts worden samengesteld aan de hand van de airplay op 49 publieke radiozenders (lid van de EBU) in 33 landen. Die wordt geregistreerd door Radiomonitor, dat – in de persoon van country manager Benelux Sandra Jongstra – veel bereidwilligheid toonde en energie stak in het ‘op maat’ maken van haar systemen. Uitgangspunt voor de European Border Breakers Charts is het bereik van de airplay, niet zozeer het aantal keren dat een nummer gedraaid is. De hoeveelheid bereikte luisteraars is een eerlijker graadmeter voor succes en bepaalt dan ook de volgorde van de hitlijst.

Regels

De basis voor elke hitlijst is een deugdelijke set regels waarin de voorwaarden voor de samenstelling zijn vastgelegd. Die regels maakte ik samen met journalist Emmanuel Legrand. Hij bericht nu vanuit de Verenigde Staten voor het Britse Music Week, maar was eindjaren ’90 hoofdredacteur van het toenmalige vakblad Music & Media. Dat publiceerde, met de middelen die toen beschikbaar waren, ook een border breakers chart. Daar kwamen uiteindelijk de EBBA’s uit voort. Ook Menno Visser, muzieksamensteller voor 3VOOR12 Radio op 3FM, heeft in een vroeg stadium waardevolle input gegeven ten behoeve van de lijst.

Artiesten/tracks die in aanmerking komen voor de European Border Breakers Charts moeten in hoofdlijnen aan de volgende regels voldoen:
• Alleen opkomende Europese artiesten (met maximaal één internationale albumrelease op hun naam)
• Alleen de Europese airplay buiten het thuisland telt mee
• Alleen tracks van maximaal twee jaar oud kunnen in de charts binnenkomen

Lijsten
Op basis van de tracks die aan deze voorwaarden voldoen, wordt een aantal hitlijsten samengesteld:
• De basislijst, een Top 100, is de European Border Breakers Chart. Hierin staan de nummers die de meeste airplay hebben gegenereerd buiten het thuisland van de artiesten

Daarnaast een aantal Top 10-subcharts, die interessante ontwikkelingen binnen de lijst (en daarbuiten) belichten:
• Top 10 van hoogste binnenkomers in de Top 100
• Top 10 tracks ‘bubbling under’ de Top 100 (gerangschikt per land, waarbij alleen de hoogst genoteerde stijger onder de Top 100 per land wordt vermeld)
• Top 10 van toptracks per land (waarbij alleen het hoogst genoteerde liedje per land wordt vermeld)

Aanvullend op deze airplaycharts wordt maandelijks een Top 10 gepubliceerd, gebaseerd op het aantal ETEP-festivals dat voor het European Talent Exchange Programme geselecteerde artiesten in de voorafgaande maand buiten hun thuisland gespeeld hebben.

Publicatie
Deze hitlijsten worden elke vrijdag rond lunchtijd gepubliceerd op de eigen website van de European Border Breakers Charts. Uiteraard hebben de lijsten ook een Twitter-, Facebook– en Instagram-account, en wordt de chart wekelijks geüpdatet op Spotify. Liken en volgen mag, delen wordt erg gewaardeerd ;-).
Ook toonaangevende Europese vakbladen als Music Week (Groot-Brittannië), Musikmarkt (Duitsland) en Entertainment Business (Nederland) plaatsen de Top 100 op hun sites. Deelnemende radiostations worden uitgenodigd om de European Border Breakers Charts onderdeel te maken van hun programmering.

Website
De site die ik voor de charts heb ontwikkeld, www.europeanborderbreakerscharts.eu, werd ontworpen door Rocket Industries en gerealiseerd door Bruna & Bruna. Ik ben er erg trots op.

Dit zijn wat interessante features:
• De bewegingen in de lijsten worden niet met symbolen aangegeven, maar met kleuren:
o Groen = stijger
o Rood = daler
o Zwart = zittenblijver
o Blauw = binnenkomer
• Als je klikt op de positie van deze week, krijg je de charthistorie van die track te zien
• Bij elke artiest die een EBBA gewonnen heeft of aan het ETEP-programma heeft deelgenomen, is dit aangegeven (met link naar de artiestenpagina’s op deze sites)
• Als je in de kolom Hit activity klikt op de lijst met landcodes, wordt een kaartje getoond waarin de airplay is gevisualiseerd. Voor wie twijfelt aan zijn aardrijkskundige kennis, wordt als je over een land gaat met je muis de naam van dat land weergegeven ;-). Bij de ETEP Artists chart worden in dat geval ook de namen van de gespeelde festivals weergegeven
• Achter de play-knop gaat een complete jukebox schuil. Hier kan de clip bekeken worden en naar het nummer geluisterd worden via Spotify, Deezer en Apple Music (voor zover aanwezig)
• In het archief, dat zich gaandeweg zal vullen, kun je nu al terugkijken in de charts die sinds 27 november 2015 gepubliceerd zijn
• Elke week wordt een van de 49 radiozenders uit het panel gevraagd een tip aan te dragen. NPO 3FM bijt het spits af met Finding Out More van Haevn
• Vanzelfsprekend kun je elke chart delen via Twitter, Facebook, LinkedIn en mail
• De zoekfunctie moet je maar even zelf proberen. Ziet er geweldig uit!

Al deze functies zijn uiteraard zowel beschikbaar via desktopcomputers als mobiel of tablet.

Ik hoop dat je de hitlijsten elke week even komt bekijken. Want zoals Peter Smidt, creatief directeur van Eurosonic Noorderslag, al zegt: “Wij geloven dat deze charts helpen om het hele jaar door de volgende generatie Europese artiesten te ontdekken, en zeer waardevolle informatie verschaffen aan zowel artiesten, labels, uitgevers, boekers, journalisten, media als consumenten.”

(English version below image)


European Border Breakers Charts launched

After more than six months of work Thursday at Eurosonic Noorderslag in Groningen, the Netherlands the European Border Breakers Charts will be launched. The EBBC’s are a spin-off of the European Border Breakers Awards (EBBA), with the intention to indicate cross-border success of emerging European artists throughout the year. More precisely, the EBBC’s are a weekly set of airplay-based charts that will monitor new European artists who are enjoying radio airplay outside of their country of origin. The charts are initiated by Eurosonic Noorderslag and EBBA, in partnership with the European Broadcasting Union and with the support of the European Commission. They are based on airplay monitored by Radiomonitor. The project has been executed by Werner Bros. tekst | uitleg and boy, did I have fun doing this!

The European Border Breakers Charts are an extension of the EBBA’s, which are awarded to European artists whose first international album achieved the greatest cross-border success across the European Union. EBBA organizer Peter Smidt felt the need to add to this yearly platform an event with a higher frequency, meaning to provide the jury with an additional antenna and strengthen the EBBA brand. But Smidt also had a broader goal. “Most of the repertoire the European public gets in touch with is from the United States. When European acts have cross-over success, it often comes as a surprise to many. When this success is monitored and made visible, people can do business. This applies to journalists and consumers, but especially for b2b parties like publishers and bookers. The weekly European Border Breakers Charts are set up to play this role.”

Airplay
The chart compilation is based on the airplay from a panel consisting of 49 stations from the European Broadcasting Union (EBU) across 33 countries. Airplay is being monitored by Radiomonitor, which – in the person of country manager Benelux Sandra Jongstra – put a lot of effort in tailoring their systems in accordance with our needs. The airplay charts are based on impact rather than plays. Tracks are ranked according to the number of people reached by the stations playing the songs.

Rules
Every chart is based on a decent set of rules which state the terms for compilation. I developed the methodology of the charts with journalist Emmanuel Legrand. He is currently the Washington, DC-based US editor of UK trade magazine Music Week, but was editor in chief of Music & Media around the turn of the century. That magazine also published a border breakers chart, compiled with the means available in that era. This publication eventually led up to the creation of the EBBA’s. Also Menno Visser, music editor 3VOOR12 Radio at 3FM, has given valuable input in the early stages of the charts.

Artists/tracks who qualify for the European Border Breakers Charts must basically meet the following requirements:
• Emerging European acts only (artists with a maximum of one international album release)
• Only European airplay outside their home country is taken into account
• Only tracks that are less than two years old can enter the charts

Charts
With the tracks that qualify a number of charts is compiled:
• The Top 100 European Border Breakers Chart, listing the songs that have achieved the most airplay outside of the artists’ country of origin

A set of Top 10 sub charts, highlighting interesting developments within the chart (and outside):
• Top 10 new entries in the Top 100
• Top 10 tracks bubbling under the Top 100 (ranked by country, with only the highest climber per country under the Top 100 taken into account)
• Top 10 top tracks per country (featuring only the highest charting track per country)

Additionally a monthly Top 10 is published, based on the number of ETEP festivals artists selected for the European Talent Exchange Programme played outside of their country of origin in the month before publication.

Publication
The charts are published each Friday on a dedicated website. Of course the charts also have a Twitter, Facebook and Instagram account and a weekly updated playlist on Spotify. Like and follow if you wish; sharing is highly appreciated ;-).
From January 18 on the charts will also appear on the websites of media partners such as Music Week, the leading music trade publication in Europe, German trade magazine Musikmarkt and Entertainment Business in the Netherlands. Participating radio stations are invited to make the European Border Breakers Charts a part of their programming as well.

Website
The site I developed for the charts, www.europeanborderbreakerscharts.eu, was designed by Rocket Industries and realized by Bruna & Bruna. I’m very proud of it.

These are some interesting features:
• Movements in the list aren’t indicated by symbols but by colours:
o Green = grower
o Red = decliner
o Black = non-mover
o Blue = entry/re-entry
• When clicking this week’s position the chart history of that track is shown
• When an artist has won an EBBA or participated in the European Talent Exchange Programme this is indicated, including a link to the artist’s page on these websites
• When clicking the list of country codes in the Hit activity column a map is shown visualizing where the song is played. When hovering over a country the country name is shown. Hovering over a country in the ETEP Artists chart results in the festivals played being shown
• The play button activates a jukebox where the clip can be watched and the song can be played via Spotify, Deezer or Apple Music (when available)
• The chart archive, which will be filled along the way, already contains all charts back to November 27, 2015
• Every week one of the 49 radio stations in the panel will be asked to provide us with a tip. Dutch radio station NPO 3FM comes first with Finding Out More by Haevn
• Of course each chart can be shared via Twitter, Facebook, LinkedIn and mail
• Please try the search function for yourself. It looks amazing!

Evidently all of these functions are available whether you access the site with your desktop, mobile or tablet.

I hope you’ll come and check the charts every week. As Peter Smidt, creative director of Eurosonic Noorderslag, says: “We believe that these charts will help discover all year long the new generation of European artists and provide very valuable information to artists, labels, publishers, bookers, journalists, broadcasters and consumers alike.”

Vorig artikelTerugblik Edison Klassiek Gala 2015
Volgend artikelJoe Jackson in Carré Amsterdam, 26 februari 2016

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in