Interview Duco Jansen (Strengholt): “We richten onze pijlen op alles wat gelieerd is aan content”

Hoewel Strengholt de naam van haar oprichter draagt, is het al ruim 30 jaar het bedrijf van de familie Jansen. Weliswaar trad de drijvende kracht, grootaandeelhouder Guus Jansen, 1 maart jl. terug als voorzitter van de Raad van Bestuur, met de toetreding van zoon Duco tot het bestuur blijft de familie vertegenwoordigd.

Lees hieronder het hele interview met Duco Jansen dat ik deed voor Muziek en Beeld.

Foto: Jack Tillmanns

MB_Interview Duco Jansen (Strengholt) “We richten onze pijlen op alles wat gelieerd is aan content” (mei 2003)