Artikel NVGD Retail Seminar: Muziekretail heeft geen toekomst zonder internet

Op 21 mei jongstleden vond de eerste editie van het NVGD Retail Seminar plaats. De toegang was gratis en de sprekers autoriteiten op hun terrein. Toch liet zowel retail als industrie het in groten getale afweten. Tekenend?

Lees hieronder het hele artikel dat ik schreef voor Muziek en Beeld.

Foto: Ton Kastermans Fotografie

MB_Artikel NVGD Retail Seminar Muziekretail heeft geen toekomst zonder internet (jun. 2001)